ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήρια

Σήμερα είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τέσσερα κολλέγια , στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στην Θεσσαλονίκη και στην Λεμεσό Κύπρου.

Οι ομιλίες και οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται εντός αυτού (όπως και σε όλα τα αντίστοιχα εργαστήρια) , δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό αναφορικά με θρησκευτικά, πολιτικά, οικονομικά και ευρύτερα κοινωνικά θέματα (πλην βεβαίως της αυτονόητης πολιτισμένης συμπεριφοράς και σεβασμού της διαφορετικής άποψης).

Οπως και στις πρώτες περιόδους της ◬ Αδελφότητας ◬ (προκειμένου τότε να προστατευθεί η ασφάλειά τους) , τα μέλη των Εργαστηρίων λαμβάνουν ψευδώνυμα από την Αρχαία Ελληνική & Ρωμαϊκή ιστορία (για συμβολικούς πλέον σκοπούς).

Οι βαθμοί της ◬ Αδελφότητας ◬

1. Novice / Νεόφυτος
2. Minerval / Αθηναίος
3. Illuminatus Minor / Ελάσσων Ιλλουμινάτος
4. Μαθητής του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
5. Εταίρος του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
6. Διδάσκαλος του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
7. Illuminatous Major / Α’ Ιλλουμινάτος
8. Illuminatus Dirigens / Διευθύνων Ιλλουμινάτος
9. Επόπτης Ιλλουμινάτος
10. Πρίγκηπας Ιλλουμινάτος
11. Φιλόσοφος
12. Κυβερνήτης Ιλλουμινάτος
13. (Τιμητικός Βαθμός)