ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήρια

Σήμερα είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τρία εργαστήρια , στην Αθήνα, στην Κέρκυρα και στην Θεσσαλονίκη ενώ εστίες υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Οι ομιλίες και οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται εντός αυτού (όπως και σε όλα τα αντίστοιχα εργαστήρια) , δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό αναφορικά με θρησκευτικά, πολιτικά, οικονομικά και ευρύτερα κοινωνικά θέματα (πλην βεβαίως της αυτονόητης πολιτισμένης συμπεριφοράς και σεβασμού της διαφορετικής άποψης).

Οπως και στις πρώτες περιόδους της ◬ Αδελφότητας ◬ (προκειμένου τότε να προστατευθεί η ασφάλειά τους) , τα μέλη των Εργαστηρίων λαμβάνουν ψευδώνυμα από την Αρχαία Ελληνική & Ρωμαϊκή ιστορία (για συμβολικούς πλέον σκοπούς).

Οι βαθμοί της ◬ Αδελφότητας ◬

1. Novice / Νεόφυτος
2. Minerval / Αθηναίος
3. Illuminatus Minor / Ελάσσων Ιλλουμινάτος
4. Μαθητής του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
5. Εταίρος του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
6. Διδάσκαλος του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
7. Illuminatous Major / Α’ Ιλλουμινάτος
8. Illuminatus Dirigens / Διευθύνων Ιλλουμινάτος
9. Επόπτης Ιλλουμινάτος
10. Πρίγκηπας Ιλλουμινάτος
11. Φιλόσοφος
12. Κυβερνήτης Ιλλουμινάτος
13. (Τιμητικός Βαθμός)