ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήρια

Υπό την Αιγίδα της Μεγάλης Συντεχνίας της Αδελφότητας του Φωτός, λειτουργούν τα παρακάτω Ιλλουμινατικά Εργαστήρια / Κολέγια:

Ελλάδα / Αθήνα : "Ηλιος" , "Giordano Bruno"
Ελλάδα / Κέρκυρα : "Ιωάννης Καποδίστριας"
Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: "Διονύσιος Diderot"
Ελλάδα / Θεσσαλία : "Γεώργιος Ολύμπιος"
Ελλάδα / Ιωάννινα : "Λορέντζος Μαβίλης" (υπό ίδρυση)
Κύπρος : "Νικόλαος Κοπέρνικος"
Λίβανος : "Gibran"
Ουκρανία "Vasyl Stus"
Ρουμανία : Mircea Eliade", "Henri Coanda"
Βόρεια Μακεδονία : "Sophia"
Βουλγαρία : "Asparuh"
Κονγκό : "Nelson Mandela"
Σουηδία : "Alfred Nobel"
Αλβανία : "Karl Gega"

Ολα τα Εργαστήρια (Ιλλουμινατικά Κολέγια) εργάζονται (μελετούν) εις το όνομα του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Ουρανού και Γης (και όχι του Σύμπαντος). Ο όρος με τον οποίο προσφωνείται ο Θεός , όταν αυτό πρέπει να γίνεται δημόσια, είναι «Ελ Σαντάι» (אל= Ελ = Θεός, שדי = Σαντάι = Παντοδύναμος), για να δηλώσει την θεμελίωση του Τάγματος των Πεφωτισμένων. Συνδέεται άρρηκτα με το στοιχείο του Αέρα (υλικού διαμεσολάβησης του απτού κόσμου & πλήρωσης του ορατού πεδίου μεταξύ ουρανού και Γής) και με το Πνεύμα (Ruach) που έδραδε σύμφωνα με τις γραφές σε πρώτη και αρχική κατά μία έννοια φάση έπι των υδάτων και της «πρώτης πύκνωσης». Ο αέρας και πιό συγκεκριμένα στην «μαγική» του λειτουργία «η Ανάσα» πέραν της άμεσης σύνδεσης με τον εβραικό όρο που αναλύεται στο παράρτημα, αποτελεί σε διάφορες «καταστάσεις- λειτουργίες» το μέσο διά του οποίου εκπληρώνεται η διαδικασία (τελετή αέρα εντός του Αγίου τών Αγίων, αντιστοιχία μεταστοιχείωσης στην θεία λειτουργία, θεραπευτική και διαλογιστική άσκηση με τον γνωστό αναγραμματισμό ASANA, επικλητικός μέσος στην αρχή λειτουργίας του θυμιάματος , θυσίες, κλπ) και φυσικά είναι το μέσο διά του οποίου ο Ορθός Λόγος επί τού οποίου ενεργούμε στις συναθροίσεις μας «μεταδίδεται» και εκπληρώνεται το αποτέλεσμα της εργασίας μας, εντός του Ναού. Καμπαλιστικά συνδέεται με την σεφίρα Yesod, άμεσα σχετική τόσο με την πρώτη αλλα κυρίως με την δεύτερη και ουσιαστικά αυτήν που μας ενδιαφέρει δημιουργία, αυτήν του νέου ανθρώπου που καλούμαστε να χτίσουμε (βλ. αλληγορικά «τάξις δευτέρου Ναού», Σολομών και Χιράμ Τύρου ...κλπ), 9η στην σειρά σεφίρα αντίστοιχη του 9ου και τελευταίου Βαθμού του Τάγματος, βαθμού της 3 ης τριάδος, έννοια «Αρχής Νέας Ζωής» .

Ολες οι εργασίες πραγματοποιούνται “υπό το σκήπρο” του Α’ Μεγ. Διδασκάλου . Το Τάγμα διοικείται με απονομή του τίτλου κατα την τάξην της αριστείας, στον Α’ Μεγ.’. Διδ.’. , σοφότατο κατ’αλληγορίαν και δίκαιον κατά την κρίσην Βασιλέα Σολομώντα, ο οποίος εμφανίζεται σε πολλές αντιστοιχίες και αλληγορικους μύθους στο σύνολο των τεκτ.’. δωμάτων και σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες, εκτελεί δε μετά εντολής & ειδικής χάρτας και ισόβιας θητείας, γεγονός που αφενός δεν τίθεται προς ερώτημα, αφετέρου δέν θα ήταν αποδεκτό άλλως, λόγω της αντιστοιχίας του ιδίου του μύθου του Σολομώντος. Η τάξις του Βασιλέως και ιδίως του συγκεκριμένου δέν επιδέχεται αμφισβήτισης όχι τυπικώς αλλά καθότι λειτουργεί σε αρμονία και απόλυτη συμφωνία με την επιλογή της «ανάθεσης της ευθύνης» άνωθεν (τάξις Βασιλικής αναθέσεως λειτουργού) και ως απόδειξη αυτού φέρει το 12-κομβο σκήπτρο, εστεμμένο κατά την κορύφωση και πλήρες έναυσης, δια του οποίου έχει κατ΄άριστείαν και επιλογήν ορισμού αποδεχτεί ο φέρων αυτό (Α’ Μεγ.’. Διδ.’.) την διαδικασία «έναυσης του άσαρκου χρόνου» (αναφορά στόν λειτουργικό χρόνο) κατά τόν οποίο η νεκρά ανθρώπινη φύσις (που συμβολίζεται με την νεκροκεφαλή επί του Βωμού) καθίσταται «ελπιδοφόρα ενεργή» (διά της έλλαμψης των οφθαλμών) και δια της Αει-παρθένου και αμερίστου Σοφίας (κουκουβάγια) καθώς και του «τετμημένου» κατά δίκην κρίσεως εφθαρμένου προσωπείου, που έμπροσθεν του Βωμού θυσιάζεται (Ξίφος – Παλαιός άνθρωπος, Εγωιστικό γονίδιο), ώστε να καταστεί ο νέος άνθρωπος (ένσαρκο μέρος, λειτουργικού πεδίου) που επρόκειται να εκκινήσει εργασία, εντός του συγκεκριμένου χώρου, «Ενεργός δια μεταφοράς» της άνωθεν 12-κομβικά καταστερωμένης Ενεργείας και εντός των ορίων του πεπλασμένου κόσμου (μεταξύ ουρανού και Γής) πεδίου όπου εξ’ορισμού έρχεται να δράσει. Ο Πρώτος Μέγας Διδάσκαλος συμβολίζει τον Σολομώντα Βασιλιά του Ισραήλ, ο Δεύτερος Μέγας Διδάσκαλος συμβολίζει τον Χιράμ Βασιλιά της Τύρου, και ο Μέγας Καγκελάριος & Θησαυροφύλακας συμβολίζει τον Χιράμ Αμπίφ Αρχιτέκτονα του Ναού της Ιερουσαλήμ .

Οι θέσεις Συνταγματικά και ως εκ του Καταστατικού ειναι ισόβιες και επί αυτού δεν τίθεται θέμα άρσης ή ενδεχόμενης μεταβολής, καθότι η θέση του Σολομώντος υιού Δαυίδ αφενός δεν δύναται να τίθεται σε αίτημα εκλογής, ενός Βασιλέα των Βασιλέων, που ακόμη και επι τιμής είναι αδιανόητο να τεθεί, αφετέρου δε αποδίδεται απο τον Μέγα Πάτρωνα κατ’ιδίαν και δεν θα ήταν δυνατόν να άρεται. Επιπλέον κατα την τάξη και απόλυτη τήρηση της Βασιλικής απονομής του Α’ Μεγ.’. Διδασκάλου καθώς και εκ του θεσμικού και όχι μόνο ρόλου και φόρτου που αυτός επιφέρει, απο την στιγμή της ανάληψης της τεράστιας αυτής ευθύνης και πέραν, ορίζονται οι θέσεις ων Β’ Μεγ.’. Διδ.’. και Μεγ.’. Καγκ.’., κατα την ιδίαν έννοια και συμβολική και δεν τίθεται και επι αυτών αντιστοίχως κανένα απολύτως θέμα άρσης.

Η σημασία του ονόματος του 10ου βαθμού (Prince) ουδεμία σχέση έχει με την κυριολεκτική έννοια της λέξης αλλά αποδίδεται προς ένδειξη διάκρισης & υπεροχής επί του έργου εκάστου μέλους. Κάθε αδελφός ο οποίος διακρίνεται στο έργο του και στο σύνολο των προσπαθειών του για μία καλύτερη κοινωνία και πνευματική ανέλιξη, τόσο σε προσωπικό όσο και ομαδικό επίπεδο, απολαμβάνει την τιμητική διάκριση υπεροχής δια της απονομής του πριγκηπικού όρου.

Οι βαθμοί της ◬ Αδελφότητας ◬

Όπως σε κάθε σύστημα έτσι και στον Ιλλουμινατισμό η εργασία διέπεται απο ώρες και αμοιβές, με αντιστοιχία βαθμών, προκειμένου να προσδιορίσει την επαύξηση της συνειδητότητας και την τελειοποίηση της οικοδόμησης του Ναού.

1. Novice / Νεόφυτος
2. Minerval / Αθηναίος
3. Illuminatus Minor / Ελάσσων Ιλλουμινάτος
4. Illuminatus Apprentice / Μαθητής του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
5. Illuminatus Fellow Craft / Εταίρος του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
6. Illuminatus Master / Διδάσκαλος του Ιλλουμινατικού Τεκτονισμού
7. Illuminatous Major
8. Illuminatus Dirigens
9. Illuminatus Priest
10. Illuminatus Prince
11. Magus Philosophus
12. Illuminatus Rex
13. (Τιμητικός Βαθμός)