RELAȚII INTERNAȚIONALE

M.O.F.L.R. ca o Frăție Iluminatoare de renume mondial, în concordanță cu universalitatea Principiilor și Idealurilor, care servește ca apărător al Drepturilor Omului, menține relații de recunoaștere reciprocă cu Ordinele și alte forțe masonice din străinătate care adoptă Idei de Iluminare, le îmbrățișează în practică și lucrează împreună pentru a îndeplini Viziunea unei noi iluminări universale bazată pe moderație, raționalitate, știință și egalitate, indiferent de gen, etnie și credință.