ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η Μ.Ε.Σ.Ε.Α.Φ. ως παγκοσμίως αναγνωρισμένη Ιλλουμινατική Αδελφότητα, συνεπής ως προς την παγκοσμιότητα των Αρχών και Ιδεωδών που υπηρετεί ως παραστάτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διατηρει σχέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης με Τάγματα και άλλες Τεκτονικές δυνάμεις του εξωτερικού οι οποίες ασπάζονται τα Ιλλουμινατικά Ιδεώδη, τα ενστερνίζονται εμπράκτως και συνεργάζονται για την πραγμάτωση του Οράματος ενός νέου Πανανθρώπινου Διαφωτισμού βασισμένου στο Μέτρο, τον Ορθό Λόγο, τις Επιστήμες και την Ισότητα ανεξαρτήτως Φύλου, Εθνότητας και Πεποιθήσεων.