SCOPUL

Scopul Ordinului

Scopul ◬ Frăției ◬ este de a ajuta Rasa Umană (fără discriminare de sex, naționalitate, religie, orientare sexuală etc) să devină o familie fericită, menținând sau câștigând drepturile inamovibile de autodefinire și autodeterminare, de paritate, de egalitate, dar și de a lupta în favoarea reformelor Democratice și Secularizatoare, care eliberează o persoană.

G.A.G.B.L. nu acţionează competitiv faţă de alte Mari Loji sau Frăţii. Riturile și Constituțiile noastre nu se aseamană cu cele ale altor forțe și nu le este interzis membrilor lor să aparțină în același timp și altor confreeri. Discursurile și sarcinile Fraților nu urmează calea obișnuită, pe care o cunoaștem din alte sisteme, ci constau în studii asupra oricărui subiect pe care ei cred că trebuie propus, atâta timp cât sunt bine stabilite și nu jignesc în nici un caz alte fraternităţi.

Prin urmare, pentru noi nu există subiecte interzise de discuție, ci sunt judecate și desfăcute în fiecare detaliu fără fanatism și percepții sterile, sau vechi.
Lucrările constau în cercetare metodică și studiu de filozofie, religie, știință și politică și urmăresc îmbunătățirea unei persoane și a societății pe baza valorilor fundamentale ale Breslei Iluminaţilor.
Accentul este pus pe dezvoltarea inteligenței etice (inclusiv în conștiință) și aplicarea acesteia ca instrument de dezvoltare a personalității. Iluminarea este un sistem inițiatic tradițional bazat pe principiul frăției și al sistemului instituțional urban.

Potrivit Ordinului, Iluminarea autentică constă într-o formă practică de filozofie, care, sub mai multe sisteme simbolice care cultivă unificarea spirituală a membrilor săi, construiește clădirea spirituală a Cunoașterii, bazată pe planuri sculptate din Divin, Natură și conștiința umană. Iluminarea și Filosofia, fără a fi una și aceeași, tind către același scop ultim, care este crearea și întruchiparea desăvârșirii spirituale și a autonomiei individului, pentru gloria umanității dar și pentru Drepturile Omului. În conformitate cu aceasta, constituie o cameră filosofică, care contribuie și mai mult la căutarea metodelor de maturizare și extindere a conștiinței, perfecționând construcția originală a altor ordine și bresle simbolice și filozofice. Este, de asemenea, o alianță a oamenilor drepți, cinstiți, liberi și maturi, de bună reputație provenind din toate mediile, naționalitățile, limbile și ordinele sociale, având o profundă conștientizare a cursului istoric și a esențelor civilizației urbane.

Iluminația (în special in anii lui Adam Weishaupt) își legase numele cu revoluții, răsturnarea violentă a clasei conduse, răsturnările politice etc. Sensul „sistem instituțional urban” este menit să dea în mod clar amprenta tranziției normale (și în limitele unei societăţi bine conduse) de la tradiţionalismul şi vechile structuri ale despotismului, într-o teorie raţionalistă a societăţii şi a instituţiei acesteia (întotdeauna cu omul în centru).

Este important de clarificat faptul că termenul de iluminare nu trebuie confundat cu iluminism. Iluminismul este o cale sau mai bine zis o procedură din care Ființa încearcă să se conecteze cu Înțelepciunea Antică și prin aceasta să devină Iluminată, să evolueze, să se apropie de Divin. Iluminarea, eper Cuvântul propriu, nu are nicio legătură cu tradițiile ezoterice și se bazează de la început pe teoria că Ființa Umană este capabilă să-și găsească propriul drum fără paternalism și dependenți de puterile supreme.

„Începutul înțelepciunii, cunoașterea ignoranței” – Kleoboulos the Rodius

Treisprezece Puncte pentru evoluția Omenirii

• Moneda comună (care va fi creat pentru bunăstarea indivizilor și nu vor fi mijloacele de constrângere)
• Limba universală (scopul este limba greacă pentru deveni cât posibila limbă „oficială“ poporilor, fără a exclude utilizarea altor locale)
• Siguranța pentru toți
• Asigurarea pentru toată lumea și continuă pentru toată lumea
• Decentralizarea al bogăției și Global Venituri
• Egalitatea Absolută a tuturor
• Justiția internațională. Suprimarea totală a criminalității, corupției și tiraniei
• Condiții sanitare excelente pentru toti
• Descentralizarea administrativă a populației și de Planificarea familială
• Terminarea taxelor care sunt mijloacele de represiune, amenzilor și autorităților administrative
• Nelimitată libertatea de Opinie și de Exprimare și Drepturi Depline pentru toți
• Moralism existenței: Terminarea a foamei, a sărăciei, cerșitul, prostituție, a muncii copilului
• Crearea în comun Poliție și Armatei de destinat numai pentru siguranța oamenilor. Controlul acestora vor fi gestionate de comitetele care nu vor fi difuzate de către liderii