◬ Αδελφότητα του Φωτός ◬

"Φως, περισσότερο φως" Βόλφγκανγκ Γκαίτε

Η Αδελφότητα, δεν αποτελεί ακόμα μία Μεγάλη Στοά. Σκοπός της είναι να αποτελέσει μία «elite» Αδελφότητα η οποία θα προσπαθήσει να συνθέσει και να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα ιδεώδη του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, του Χριστιανικού Ουμανισμού καθώς επίσης της Κλασικής Ρώμης ως πρότυπο οργανωμένου Κράτους.

Αποτελεί συνεπώς μια πνευματική ομάδα η οποία επικεντρώνεται σε Φιλελεύθερες, Αδογματικές και Ανθρωπιστικές Αρχές . Είναι ένα διαφορετικός «πόλος» μέσω του οποίου μπορεί ο άνθρωπος να εξελιχθεί Πνευματικά και Πολιτικά (υπό την Αριστοτελική θεώρηση).

Τα μέλη του Τάγματος έχουν ορκισθεί πλήρη εναντίωση σε όλες τις μορφές και εκφράσεις του δεσποτισμού και του δογματισμού (πνευματικού, θρησκευτικού ,πολιτικού κλπ) και είναι ταγμένα στην προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των Ανθρώπων , της εκρίζωσης της παραδοσιοκρατίας και της πάταξης κάθε μορφής φανατισμού .

Αρωγοί στην παραπάνω προσπάθεια είναι ο Ορθός Λόγος, η Επιστήμη και η Δημιουργική Αποδόμηση παλαιών δογμάτων και αντιλήψεων.
Η φράση που χαρακτηρίζει τα μέλη της Αδελφότητας είναι Nosce te Ipsum - Ex Te Nosce alios ( Know thyself - And from thyself know others )

Next

ΜΕΣΕΑΦ

Η ΜΕΣΕΑΦ είναι η μόνη νόμιμη / αληθής / γνήσια εκπρόσωπος / εκφραστής και όργανο εφαρμογής των αρχών του Ιλλουμινατισμού στην Ελλάδα και στις περιοχές ευθύνης της, αρχές οι οποίες αναβίωσαν επισήμως διεθνώς το 1995 . Ουδεμία σχέση άμεση ή και έμμεση υφίσταται με άλλα σώματα ή ομάδες οι οποίες φέρουν παρεμφερείς τίτλους ή αφήνουν να εννοηθεί έτσι, εκτός και αν υφίσταται συνθήκη φιλίας και αμοιβαίας αναγνώρισης η οποία φέρει την υπογραφή του Α’ ΜΔ ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

Ολοι εμείς στην ΜΕΣΕΑΦ είναι αυτονόητο ότι αποκηρύσσουμε κάθε πράξη και μορφή βίας η οποία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση στοιχείο του Δημοκρατικού και Αστικού Πολιτεύματος του οποίου είμαστε άοκνοι μαχητές υπερασπιστές.

Next

ΣΚΟΠΟΙ

Ο σκοπός της ◬ Αδελφότητας ◬ είναι η εγκαθίδρυση μιας Νέας Τάξης Συνειδητότητας μέσω της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Οικονομίας, μιας τάξης που απορρίπτει κάθε μορφή αυθεντίας και δεσποτισμού. Ο σκοπός ως εκ τούτου είναι διπλός: από τη μία, ο Αδελφός Σπάρτακος ήθελε να εγκαθιδρύσει την ισότητα και την ισονομία στην κοινωνία και από την άλλη, να επιφέρει δημοκρατικές και κοσμικές μεταρρυθμίσεις, περιορίζοντας τον ρόλο της εκκλησίας και του θεσμού της βασιλείας και του πολιτικού καταναγκασμού.

Next

Φωτισμός


"Ο φωτισμός από τον Ήλιο του Ορθού Λόγου, θα διαλύσει τα σύννεφα της δεισιδαιμονίας και της προκατάληψης. Η ανθρώπινη φύση θα καλυτερεύσει μέσα από την επανεκπαίδευση, μακριά από το κράτος και την οργανωμένη θρησκεία"